Zateplovací systémy - Izolanty

Pěnový polystyrén EPS 70 F

Vhodný pro kontaktní zateplovací systémy

Barva - bílá

Součinitel tepelné vodivosti – 0,039 W/mK

Skladem máme tloušťku 10-200 mm


Pěnový polystyrén EXTRAPOR 70F

Vhodný pro kontaktní zateplovací systémy

Barva - šedá

Součinitel tepelné vodivosti – 0,032 W/mK

Skladem máme tloušťku 30-100 mm


Extrudovaný polystyrén XPS Prime S

Tepelně izolační desky určené pro kontaktní zateplení. Zdrsněný povrch je vhodný pro dobrou soudržnost s lepícím a stěrkovacím tmelem

Součinitel tepelné vodivosti – 0,035 W/mK

Skladem máme tloušťky 20-140 mm


Minerální vata Frontrock Max E

Tepelně izolační desky určené na kontaktní zateplovací systém. Vyznačují se vysoce tvrdou stranou proti mechanickému poškození. Měkčí strana musí být orientovaná směrem k fasádě

Součinitel tepelné vodivosti – 0,036 W/mK

Skladem máme tloušťky 60-140 mm


Desky z minerální vlny Fasrock

Fasádní desky s podélnou orientací vláken určenou pro kontaktní zateplovací systémy.

Součinitel tepelné vodivosti – 0,041 W/mK

Skladem máme tloušťky 20-40 mm