Pytlové výrobky

Cement 32,5 R

Balený cement s vnitřní ochranou PE fólii určený pro staveništní přípravu betonu, malt a dalších stavebních směsí.

Hmotnost balení 25kg


Bílý cement 52,5 R

Bílý cement CEM I 52,5 R slouží jako pojivo pro přípravu malt, betonů a stavebních výrobků. Je vhodný pro stavební účely, včetně spárování obkladů a dlažeb, přípravu malt a betonů

Hmotnost balení 25kg


MULTIBAT PLUS

Multibat Plus je maltovinové pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vapenatým a dalšími složkami a přisadami, které upravují výsledné vlastnosti připravovaných malt. Plně nahrazuje cement a vápno při připravě malt.

Používat na přípravu malt pro zdění a jádrové vnitřní i vnější omtíky

Hmotnost balení 25kg


Vápenný hydrát objemově stálý

Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí. Eventuálně lze použít pro úpravu vody na neutralizaci kyselých látek.

Hmotnost balení 30kg


Nehašené Vápno

Nehašené vápno nachází uplatnění zejména v oblasti svépomocné výroby malt a omítkovin a používá se ke stabilizaci zemin, v chemickém průmyslu, při výrobě vápenopískových cihel, likvidaci ekologických zátěží, při hygienizaci a zpracování odpadů a jako dezinfekční nátěr zemědělských staveb.

Použití:

Pojivo pro výrobu omítkových směsí a matl. Před použitím je nutné toto pojivo hasit vhodným poměrem vody.

Hmotnost balení 20kg


Stavební sádra

Stavební sádra je prášková hmota pro zednické, instalatérské, štukatérské, elektrikářské páce a drobné opravy stěn.

Barva šedá

Hmotnost balení 30kg


Písek ST 06/12 (písek do filtrace)

Filtrační křemičitý písek do pískové filtrace 

Písek zrnitosti 0,6-1,25 mm

Hmotnost balení 25kg


Písek ST 01/06 (písek na provzdušnění trávníků a pískoviště)

Písek je nejvhodnější pro pískování trávníků, k údržbě kořenové zóny golfových trávníků. Vhodné pro sportovní písková hřiště např. pro plážový volejbal, fotbal apod.

Písek zrnitosti 0,1-0,63 mm

Hmotnost balení 50kg


Písek ST 03/08 (písek na zásyp zámkové dlažby)

Sušený písek vhodný pro zásyp zámkové dlažby.

Písek zrnitosti 0,315-0,80 mm

Hmotnost balení 50kg